Társasház Debrecen

Társasházak közös képviselete, tulajdonosi szemlélettel

Szolgáltatások

Társasházak részére

 • Közös képviselet ellátása
 • Közgyűlések összehívása
 • Elszámolások, kimutatások, költségvetés elkészítése
 • Társasház egyszeres könyvelése
 • Folyamatos elérhetőség (telefon, e-mail)
 • Igény esetén fogadóórák tartása
 • Számlák ellenőrzése és kifizetése
 • Kintlévőségkezelés
 • Helyszíni szemlék, jelenlét
 • Ügyfélkapu biztosítása a tulajdonosok és a SZB tagok részére (eHáz)
 • Közös helyiségek hasznosítása
 • Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat (ügyvédi által ellenjegyzéssel), Házirend készítése és módosítása
 • A ház mérőóráinak rendszeres ellenőrzése
 • Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázati anyagok elkészítése
 • Banki és jogi kapcsolat
 • Közös helyiségek takarításának megszervezése, ellenőrzése
 • Hóeltakarítás és csúszásmentesítés megszervezése, ellenőrzése
 • Társasház műszaki állapotának figyelemmel kísérése, felújítási, korszerűsítési javaslattal
 • Időszakos tűz- és érintésvédelmi ellenőrzések megszervezése
 • Felújítás, karbantartás szakemberek bevonásával
 • A hatósági bejárásokon közreműködés, a hozott határozatok alapján intézkedés
 • Általános ügyvitel

Asszisztencia

 • Megbízás esetén részvétel közgyűlésen
 • Tanácsadás
 • Külső Számvizsgáló Bizottsági tagság
 • Igény esetén a társasház működésének ellenőrzése jelentéssel
 • Igény esetén a társasház komplett szemrevételezéses ellenőrzése (műszaki, biztonságtechnikai, tisztasági, stb) és javaslattétellel rendelkező jelentésbe foglalásba