Szolgáltatások - társasházak részére

Regisztrált társasházkezelőként szolgáltatásaimat a 2003. évi CXXXIII. számú Társasházakról szóló törvény, a Társasház Szervezeti- és Működési Szabályzatában, az Alapító Okiratban és az egyéb jogszabályok által megkövetelt módon végzem.

Üzemeltetés

 • A ház rendeltetés szerű használatához, működéséhez szükséges szolgáltatások biztosítása és ellenőrzése (közüzemi szolgáltatások, szemétszállítás, takarítás, stb.), valamint a közös tulajdonú épületrészek, nyílászárók, stb használatára alkalmas állapotának ellenőrzését.
 • A Társasház közös tulajdonú infrastruktúráját érintő meghibásodások esetén soron kívül intézkedem a rendeltetésszerű állapot visszaállításáról. Ehhez megkötöm a szükséges szakemberrel szóban, vagy írásban a megállapodást és ellenőrzöm, átveszem az elkészült munkát.
 • Megbízási szerződés alapján kisebb munkálatokat (pl. zárcsere) saját hatáskörben, SZB értesítése mellett, elvégeztetek. 
 • A rendes és szükség esetén rendkívüli közgyűléseket a törvényeknek megfelelően előkészítem, megszervezem, koordinálom, levezetem.
 • Közgyűlési határozatokat eljuttatom a tulajdonosok felé, azokat a Határozatok Könyvébe bejegyzem, gondoskodok, hogy a megszavazott határozatok végrehajtásra kerüljenek.
 • Megegyezés alapján vállalom a személyes ügyfélfogadást (fogadóóra) -akár havi több alkalommal is-  melyen az észrevételeken túl befizetéseket is tehetnek a tulajdonosok.
 • Az ellenőrző szervekkel közreműködöm, a feltárt hiányosságokat lehetőséghez képest kijavítom, kijavíttatom. 
 • Szolgáltatókkal, bérlőkkel, harmadik személlyel a szerződéseket megkötöm, együttműködöm.
 • A Társasházat harmadik féllel szemben képviselem.
 • A Társasház iratainak megőrzése.
 • A Társasház Szervezeti- és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, igény esetén javaslat aktualizálásra.
 • Házirend elkészítése

Állagmegóvás

 • Havonta legalább 1-2 alkalommal szemrevételezéssel meggyőződöm az épület állapotáról, építészeti és szerkezeteiről, eszközök működéséről. (Tető, szellőzők, nyílászárók, általános állapot) Az itt szerzett tapasztalataimat akár dokumentáltan is az SZB és a közgyűlés elé tárom. 
 • A Társasház tulajdonosai részéről érkező hibabejelentésekre 24 órán belül (de maximum 4 óra visszahívással) reagálok és a hiba kijavítása érdekében azonnal intézkedem a megfelelő szakemberek bevonásával. 
 • Az állagmegóvó, állagfenntartó és értéknövelő munkálatokat csak érvényes közgyűlési vagy írásbeli szavazás utáni határozatok alapján végeztetem el. 
 • A felújítási munkálatokhoz a vállalkozóktól árajánlatokat kérek be, a tulajdonosok által kiválasztott vállalkozással szerződést kötök, a munkavégzést ellenőrzöm, szükség esetén műszaki ellenőr segítségével. Az elvégzett munkákat átveszem, igény esetén SZB taggal közösen, a számlát formailag és tartalmilag ellenőrzöm, annak helyessége esetén rendezem.
 • Külön megbízás esetén vállalom, hogy negyed évente és/vagy félévente a teljes házat részletes, jelentéssel, fényképekkel dokumentáltan átvizsgálom, javítási, felújítási, korszerűsítési javaslattal, melyről az elkészült jelentést az SZB és a közgyűlés elé tárom. (Épület ellenőrzés, kb 5-20 A/4-es oldal)

Gazdálkodás

 • A Társasház számláit vezetem, kezelem, számlát nyitok megszüntetem. A számlákról a megfelelő tételeket elutalom. A kifizetéseket a számlákról a megbízási szerződés szerint Számvizsgálói Bizottsági tag másod aláírásával együtt teljesítem.
 • A könyvelés vezetése, a társasházkezelői képesítés birtokában, jogosult vagyok a társasház egyszeres könyvvezetését ellátni. 
  Amennyiben a Társasház igényli külön díjazásért a könyvelést mérlegképes könyvelő vizsgálja.
 • Legkésőbb minden év május végéig elkészítem az előző év tételes beszámolóját, melyet bemutatok a SZB-nak, valamint a közgyűlésnek, melynek döntenie kell annak az elfogadásáról.
 • Minden pénzügyi évben az évi rendes közgyűlés előtt legkésőbb 30 nappal elkészítem az adott évre vonatkozó költségvetési javaslatot a várható bevételek és kiadások figyelembevételével. Kiszámítom a közös költség hozzájárulások mértékét és azokat is a közgyűlés elé terjesztem.
 • Nem várt esemény,  munkavégzés esetén tételes kimutatással együtt rendkívüli közgyűlést hívok össze a tulajdonosok részére.
 • Közös költségek, bérleti díjak, kintlévőségek beszedése, elmaradás esetén behajtása törvényi kötelezettségeknek megfelelően. 
 • Beérkező szolgáltatói, közüzemi számlák ellenőrzése, jogosságának vizsgálata. Megfelelőség esetén azok határidőre rendezése. 
 • Igény esetén házipénztár vezetése bevételi és kiadási bizonylatolással.
 • Házipénztárból készpénz befizetése üzemelési számlára a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően. 
 • Pénzkezelési szabályzat elkészítése

Jelentési kötelezettség

 • A társasházi törvényben foglaltak szerint a Számvizsgáló Bizottsági tagoknak lehetőséget biztosítok a folyamatos, tételes ellenőrzésére. Legyen ez a pénzügyek, számlák, szerződések, folyamatban lévő ügyek.
 • Az éves elszámolás előtt a Számvizsgáló Bizottsági tagokkal egyeztetem a költségvetési tervezetet. 
 • A társasházi albetét tulajdonos váltása esetén a tulajdonos kérésére folyószámla egyenleget, kimutatást, "nullás" igazolást kiállítok.
 • Minden tulajdonosnak lehetőséget biztosítok saját egyenlegének lekérdezéséhez, befizetéseinek nyilvántartásához betekintést nyújtok. 
 • Tárgy hónapot követő hónap közepéig tájékoztatom a Számvizsgálókat a ház havi gazdálkodásáról, eseményekről, elvégzett munkákról, egyéb ügyekről.

Egyéb vállalások

 • Társasházkezelő program hozzáférés biztosítása a tulajdonosok részére a saját befizetéseihez, egyenlegükhöz a nap 24 órájában. A társasházkezelő programot az eHáz biztosítja: https://www.ehaz.hu/
 • A Számvizsgáló Bizottsági tagoknak számvizsgálói jogkörrel biztosítom az eHáz-hoz a hozzáférést, így minden pénzügyről értesülhetnek, nyomon követhetik a gazdálkodást.
 • Kérésre, a társasház Adatvédelmi Szabályzatának elkészítésében is tudok segíteni.